Biblioteka


ŚRODA 

ŚRODA

Paweł:                                                                           Hbr 2
W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.

Samuel:                                                                         1 Sm 3
I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: „Samuelu!” Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli spostrzegł, że to Pan woła chłopca, rzekł więc: „Idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”.

Ewangelia:                                                                     Mk 1
Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił.

Rozważanie:
Patrzymy na Jezusa jako na cudotwórcę. No bo faktycznie, chorych uzdrawiał, umarłych wskrzeszał, chleb rozmnażał, burzę uciszał. A tak naprawdę, On jest Mędrcem. Mędrcem, który nas uczy żyć. Mędrcem, który poznał sam dobrze, co jest istotą życia. I to, co odkrył, nam przekazuje. A my przychodzimy do Niego i słuchamy Go.

Poezja:
Bądź pozdrowiony, Ty, coś bez cienia,
Jasny i czysty jak promień nietknięty,
Coś żywym żarem Boskiego tchnienia,
Ojcze świętości, Boże zbawienia,
O Duchu Święty!
                                                
F. Olejniczak, ***