Biblioteka


2. NIEDZIELA ZWYKŁA2. NIEDZIELA ZWYKŁA

Samuel:                                                                   1 Sm 3
Przybył Pan i stanąwszy zawołał, jak poprzednim razem: „Samuelu, Samuelu!” Samuel odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słucha”.

Paweł:                                                                     1 Kor 6
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest?

Ewangelia:                                                               J 1
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”.

Rozważanie:
Najbardziej potrzebujesz mądrości. Która pozwala analizować sytuacje, wejść w istotę rzeczy – in medias res – i zbudować syntezę. Potrzebujesz mądrości, aby rozróżniać plewy od ziarna. Wytrzymać napór wszelakich mass mediów i znaleźć swoje zdanie, własną opinię. Potrzebujesz mądrości, która nie da się zwieść, która potrafi uratować ciebie i uratować innych, która potrafi budować przyszłość. Potrzebujesz mądrości, aby znaleźć odpowiedź na każde pytanie, jakie postawi konkretna sytuacja, życie codzienne, rodzina, zawód – znaleźć trafną odpowiedź – na ten czas, na tę chwilę, na tę sytuację konkretną, w której jesteś ty, społeczeństwo i świat.

Poezja:
Kościół to nie jest urząd parafialny
ani świątynia
ani nawet sobór
                                            J. Narbutt, Kościół wolnych