Biblioteka


WTOREKWTOREK

Paweł:                                                                                Hbr 6
Bracia, pragniemy, aby każdy z was pokazywał gorliwość w doskonaleniu nadziei, abyście nie stali się ospałymi.

Samuel:                                                                              1 Sm 16
Pan rzekł: „Namaść go”. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia Duch Pański opanował Dawida.

Ewangelia:                                                                          Mk 1
„To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu”.

Rozważanie:
Każdy naród musi wypracować sobie swoją arystokrację, życzmy sobie, aby naszą arystokracją byli ludzie uczeni, intelektualiści, wielcy profesorowie wyższych uczelni. A nawet ludzie prości, ale wielkiego umysłu i wielkiego serca.