Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Paweł: Hbr 7
Imię Jego oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest Króla Pokoju.

Samuel: 1 Sm 17
Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani oszczepem Pan ocala.

Ewangelia: Mk 3
W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. Rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę!” Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Rozważanie:
Abyś z każdej Mszy świętej, z każdej modlitwy wynosił choćby okruch tego, co naprawdę warto w życiu, tego, o co chodzi w życiu, co istotne. A zwłaszcza, abyś odrzucał jak plewy wszystkie zazdrości, zadry, niechęci.