Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Paweł:                                                                        Hbr 8
Takie jest przymierze, które zawrę, mówi Pan: Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem.

Samuel:                                                                      1 Sm 24
Niech cię Pan nagrodzi szczęściem za to, coś uczynił.

Ewangelia:                                                                  Mk 3
Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki.

Rozważanie:
Pytasz, co to jest nowa ewangelizacja? Przeczytaj Ojców Kościoła. Chociażby takich jak Cyryl Jerozolimski czy Augustyn. Przeczytaj przynajmniej paru Doktorów Kościoła, paru wielkich teologów – chociażby takich jak św. Tomasz z Akwinu. Potem zamknij te wszystkie księgi, wsadź na półkę i opowiedz mi, co w nich było. Jeden warunek: swoimi słowami. To jest nowa ewangelizacja. Jeżeli powiesz, że nie masz na to czasu, to przeczytaj chociażby jednego teologa. Tomasza z Akwinu. A jakbyś jeszcze na to nie miał czasu, to weź katechizm. Ten najnowszy. Przeczytaj i opowiedz mi swoimi słowami, co w nim jest.