Biblioteka


3. NIEDZIELA ZWYKŁA3. NIEDZIELA ZWYKŁA

Jonasz:                                                                                             Jon 3
Pan przemówił do Jonasza: „Wstań, idź do Niniwy i głoś jej upomnienie”. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego.

Paweł:                                                                                              1 Kor 7
Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci; a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali; ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać świata.

Ewangelia:                                                                                       Mk 1
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”.

Rozważanie:
Twoje życie to jest wasz czas: Boga – twego Stwórcy i twój – Jego stworzenia. Tylko to nie jest tak, że On stoi przy końcu i początku twojego życia. On jest z tobą ciągłym współdziałaniem, współtworzeniem twojego życia i twojej osoby.

Poezja
Kościele mój
Nie chcę ci ciążyć
gwałtownością słów
mędrkowaniem próżnym
plotkarstwem wzgardliwym
lub spojrzeniem krzywym
pod adresem twoich kulejących
sług
                                                            J. Smolec, ***