Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (26 I)PONIEDZIAŁEK

Paweł:                                                                                         Hbr 9
Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd.

Samuel:                                                                                      1 Sm 5
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: „Oto myśmy kości twoje i ciało”.

Ewangelia:                                                                                  Mk 3
Uczeni w Piśmie mówili o Jezusie: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.

Rozważanie:
Niekoniecznie trzeba upierać się, żeby uznali Jezusa za drugą Osobę Trójcy Świętej. Za Syna Bożego. Niech uznają Go za proroka, jak nie chcą więcej. Chodzi tylko o to, żeby uznali Boga za Miłość. Nie tego, który kocha tylko ich naród, który kocha tylko tych, którzy wyznają taką religię a nie inną, tylko że kocha wszystkich po równo.

Poezja:
Tyś jest mi Matką
A matkę szanuję
i z bólem spoglądam
kiedy kaszle chora
albo pada z nóg
                         
J. Smolec, ***