Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Dzieje Apostolskie:                                                             Dz 8
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa.

Ewangelia:                                                                           J 6  
„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

Rozważanie:
Tylko człowiek kulturalny może być człowiekiem religijnym. Inaczej mówiąc: człowiek niekulturalny nie potrafi zrozumieć Ewangelii, która jest tekstem literackim. W którymś momencie Jezus powiedział: „Wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i uczonymi, a objawiłeś je ludziom prostego serca”. A to mogą być tak intelektualiści jak analfabeci.