Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Dzieje Apostolskie:                                                             Dz 9
A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” Powiedział: „Kto jesteś, Panie?” A On: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz”.

Ewangelia:                                                                           J 6  
„Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”.

Rozważanie:
Każdy z nas powinien być słowem Bożym. Każdy z nas powinien Go wypowiadać sobą. Słowem mówionym, śpiewanym, szeptanym, krzyczanym, jak i słowem czynu, słowem twórczości. Tak od święta, od wielkich dzwonów, od uroczystości, od niedziel jak i od dnia powszedniego.