Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Dzieje Apostolskie:                                                             Dz 9
Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.

Ewangelia:                                                                           J 6  
Jezus powiedział: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. Wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?”

Rozważanie:
Oni dobrze zrozumieli, co Jezus im powiedział. Oni wiedzieli, że „ciało” oznacza Jego osobowość, Jego przekonania. Krew – Jego determinację, aż do męczeństwa, by głosić prawdę o Bogu-Miłości. I dlatego uciekli.