Biblioteka


WTOREKWTOREK

Dzieje Apostolskie:                                                                   Dz 11
Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przyjściu do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali Dobrą Nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana.

Ewangelia:                                                                                 J 10
Wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne.

Rozważanie:
Ty sobie sam udzielasz sakramentu. Na tej zasadzie, że istotnym warunkiem każdego sakramentu, conditio sine qua non, bez którego nie może być sakramentu, jest twoja decyzja. Bez twojej decyzji: „ja chcę kochać – tak jak tego uczy Jezus Chrystus” wszystkie obrzędy i ceremonie nic nie pomogą. Przejdą obok ciebie jak deszcz kwiatów, który ciebie nie dotknie.