Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Dzieje Apostolskie:                                                                   Dz 12
W Antiochii, w tamtejszym Kościele byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.

Ewangelia:                                                                                 J 12
„Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności”.

Rozważanie:
Dopiero wówczas gdy oświadczysz: „Ja chcę być ochrzczony” – jesteś ochrzczony. Gdy oświadczysz: „Ja chcę być bierzmowany” – jesteś bierzmowany. Gdy oświadczysz: „Ja pokutuję, żałuję i postanawiam poprawę” – są ci odpuszczone twoje grzechy. Gdy oświadczasz: „Ja chcę być z tobą całe życie, bo cię kocham” – jesteś zaślubiony. To samo z kapłaństwem, sakramentem chorych i ze Mszą świętą – wciąż ważna jest twoja decyzja.