Biblioteka


CZWARTEK



CZWARTEK  

Dzieje Apostolskie:                                                                   Dz 13
Paweł przemówił: „A pod koniec swojej działalności Jan mówił: >Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach<".

Ewangelia:                                                                                 J 13
Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Rozważanie:
Ty jesteś sam kapłanem. Ty składasz Bogu swoje życie w ofierze. Osobiście. Bez żadnego pośrednictwa.
Tylko żeby nie było nieporozumienia. Jeżeli ty mówisz „ja chcę”, to nie jest twoja zachcianka ani to nie jest dzieło wyłącznie twoje. On cię nawiedza, On cię dotyka. Bez Jego pomocy nie mógłbyś się na to zdobyć, nie mógłbyś tego powiedzieć.