Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Dzieje Apostolskie:                                                                   Dz 13
Kiedy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze: „Nam została przekazana nauka o zbawieniu”.

Ewangelia:                                                                                 J 14
Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.

Rozważanie:
No to po co księża? Czy wobec tego oni nie są potrzebni? Są potrzebni, i to bardzo. Nawet nieodzowni. Z rozmaitych względów. Między innymi na to, aby to właśnie ci powiedzieli – że ty jesteś kapłanem. W pełni odpowiedzialnym za siebie i za bliźnich.
Ale również to są ci, którzy głoszą słowo niosące Boga. W obrzędzie każdego sakramentu oni są współtwórcami twojej ostatecznej decyzji. I – co również ważne – oni obrzędem sakramentalnym doprowadzają twoją decyzję do końca. A więc twoją decyzję sprawdzają i umacniają, aby stała się rzeczywistością na dni codziennego życia.