Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Dzieje Apostolskie:                                                                   Dz 13
Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: >Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi<".

Ewangelia:                                                                                 J 14
Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie”.

Rozważanie:
Jesteś nie tylko animal rationale, ale – institutionale. Człowiek tworzy instytucje. Wszyscy, którzy głoszą spontaniczność i są przeciw instytucjom, okłamują się. Bo gdy dochodzą do władzy, tworzą nowe instytucje albo wchodzą w stare. I wszystkie rewolucje, które przewracają stare instytucje, tworzą natychmiast nowe. Człowiek potrzebuje instytucji – jako zewnętrznej formy swoich wewnętrznych przeżyć. Stąd też, twojej decyzji: „Chcę żyć w miłości”, towarzyszy obrzęd sakramentalny. Ksiądz razem z tobą realizuje instytucjonalnie to, z czym przyszedłeś do niego.