Biblioteka


5. NIEDZIELA PO WIELKANOCY 

5. NIEDZIELA PO WIELKANOCY

Dzieje Apostolskie:                                                                 Dz 9
Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii, rozwijał się i żył bogobojnie i napełniał się pociechą Ducha Świętego.

Jan:                                                                                          1 J 3
Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego  przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim.

Ewangelia:                                                                               J 15
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.

Rozważanie:
Księża są – powinni być – wzorem miłości, mądrości, służby, pracy. Oni ci pomagają, żebyś się obudził, ożywił się, dorósł. Ale oni cię nie zastępują. Oni nic bez ciebie ani za ciebie. Niemniej, oni są pomocni, porządkujący.

Poezja:  
powiedzieć łące
idąc po niej lekko jak w tańcu
nie zatrzymuj mnie 
                                                   J. Pasierb, „Noli me tangere”