Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (4 V)PONIEDZIAŁEK

Dzieje Apostolskie:                                                                    Dz 14
Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje.

Ewangelia:                                                                                  J 14
„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca”.

Rozważanie:
Jeżeli ludzie odchodzą od Kościoła, to również dlatego, że źle jest sprawowana przez księży liturgia. Że nie jest sprawowana godnie, tak jak być powinna.
Jeżeli ksiądz zachowuje się przy ołtarzu obojętnie, czyta teksty byle jak, najwyraźniej nie zdając sobie z tego sprawy, co robi, to jak tu mówić o uwielbieniu Boga, przepraszaniu, dziękowaniu, proszeniu? To zbywanie, odfajkowywanie, które kompromituje księdza. Odsuwa nas od Kościoła.

Poezja:
podnosząc ramię
pozłocone słońcem
nie zatrzymuj mnie

                                   J. Pasierb, „Noli me tangere”