Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Dzieje Apostolskie:                                                                 Dz 17
Paweł przemówił: „Mężowie ateńscy, znalazłem ołtarz z napisem >Nieznanemu Bogu<. Ja wam głoszę to, co czcicie nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko".

Ewangelia:                                                                               J 16
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie”.

Rozważanie:
Wiem, że jesteś zawsze przy nas. A przecież proszę: Bądź przy mnie. Wiem, że nam wciąż pomagasz. A przecież proszę: Pomóż mi. Wiem, że nas wciąż ochraniasz. A przecież proszę: Ochroń mnie.