Biblioteka


WTOREKWTOREK

Paweł:                                                                              1 Tm 3
Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania.

Paweł:                                                                              1 Kor 12
Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?

Ewangelia:                                                                         Łk 7
Jezus udał się do miasta zwanego Naim. Właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki. A ta była wdową. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: „Nie płacz”.

Rozważanie:
A więc potrzebny jest dom, jedzenie, ubranie i pieniądze.
Tylko żeby nie zrobić z tego istoty swojego życia. Bo troska o coraz wygodniejszy dom potrafi stać się pasją numer jeden. Bo ubranie, jedzenie i picie, a przede wszystkim zbieranie pieniędzy łatwo urasta do najważniejszej sprawy. Coraz bardziej zaczyna wciągać – jak w pułapkę. I ze środka robimy cel życia.

Poezja:
aby przecie
mniej nędzy i udręki było na tym świecie –
aby każdy skroś tego – co znieść musi – złego –
miał dobry pokarm z mąki i Słowa Bożego –
by – kiedy przyjdzie – moment ostatniej godziny
był każdemu jak pierwszy: bez łez i bez winy –
                                          E. Zegadłowicz, Lecz ponad wszystko