Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Paweł:                                                                               1 Tm 6
Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy.

Paweł:                                                                               1 Kor 15
Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?

Ewangelia:                                                                         Łk 8
Jezus wędrował przez miasta i wsie. A było z Nim dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria zwana Magdaleną, Joanna żona Chuzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Rozważanie:
Piekło jest stanem podobnym do czyśćca. Zgodnie z nauką starych Ojców Kościoła Wschodniego – żeby wymienić Orygenesa i Grzegorza z Nyssy – na końcu końców piekło skończy się. Nawrócą się potępieni i szatani. Ponieważ w każdym człowieku, nawet potępionym, jest choćby okruch miłości. Bośmy stworzeniami Bożymi. I ten promyk, to światełko przy dobrej woli może się rozprzestrzenić, może się rozpłomienić. I doprowadzi do nawrócenia. Nawet szatani mogą być zbawieni, bo i oni są stworzeniami Bożymi i nawet gdyby chcieli, nie potrafią przekreślić swoją złą wolą tego okruchu miłości.