Biblioteka


WTOREKWTOREK

Paweł:                                                                                   Rz 5
Gdzie się wzmógł grzech, tam się jeszcze obficiej rozlała łaska.

Paweł:                                                                                   Ef 2
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga.

Ewangelia:                                                                            Łk 12
„A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej”.

Rozważanie:
Mamy pretensje do rządzących. Ale powinniśmy mieć pretensje do naszego narodu i do siebie samych. Mamy pretensje, że nie ma zgody na górze. Ale to dlatego, że nie ma jej w domach naszych, w miejscach pracy, wśród przyjaciół, w gronie znajomych.

Poezja:
ubrać się trzeba odświętnie
wyczyścić naczynia i sprzęty
odrzucić ubrania
                                            K. Lisowski, Ballada o Narayamie