Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Paweł:                                                                                    Rz 6
Oddajcie się na służbę Bogu, jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia.

Paweł:                                                                                    Ef 3
Poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała.

Ewangelia:                                                                             Łk 12
„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. A komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”.

Rozważanie:
Nie porównuj się z innymi. Nie mów: Jeśli innym wolno, to dlaczego mnie nie? Przecież nie wiesz, ileś ty dostał, ile oni.

Poezja:
zostawić po sobie porządek
pożegnać nauczycieli i uczniów
zostawić po sobie miejsce
                                                K. Lisowski, Ballada o Narayamie