Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Paweł:                                                                                    Rz 7
Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

Paweł:                                                                                    Ef 4
Abyście postępowali w sposób godny powołania, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.

Ewangelia:                                                                              Łk 12
„Umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?”

Rozważanie:
Wszyscy jesteśmy święci. Bo jesteśmy Jego stworzeniami. Bo we wszystkich nas On jest obecny.

Poezja:
winno się milczeć w drodze
najwyżej wskazywać ręką
uważnie patrzeć i słuchać
                                          K. Lisowski, Ballada o Narayamie