Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Paweł:                                                                                            Rz 8
A jeżeli mieszka w nas Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Paweł:                                                                                            Ef 4
I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami.

Ewangelia:                                                                                     Łk 13
„Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli?”

Rozważanie:
Dobrze, gdy na twojej drodze życia masz drogowskazy. To może być obraz, sztuka teatralna, książka, film, utwór muzyczny – który zaistnieje jak pochodnia w twojej ciemności, jak twardy grunt pod stopą, jak ujęcie za rękę w twojej bezsilności.

Poezja:
ale nie patrzeć za siebie
mijać bezdroża, przekraczać strumienie
na Górze spotkać się z Bogiem
                                                    K. Lisowski, Ballada o Narayamie