Biblioteka

Najważniejsze, że był wierny prawdzie. A iluż jest
takich, którzy zobaczyli prawdę, ale prędko
zamknęli oczy i odeszli z pośpiechem,
uciekli przed nią, bojąc się konsekwencji, jakie ona
może przynieść.


Najważniejsze, że przy niej wytrwał. Choć
przeżywał ciężkie chwile. W Ogrójcu
prosił: „Ojcze, jeżeli to
możliwe, oddal ode mnie
ten kielich”. Ale nie uciekł. A iluż
jest takich, którzy nawet poszli za
prawdą, ale pożałowali tego kroku i
wycofali się truchcikiem, gdy
zostali upomnieni czy nawet ukarani.
Grzecznie powrócili, pocałowali rękę i
nadstawili głowę do pogłaskania.


Krzyż jest symbolem zwycięstwa nad
strachem, wygodnictwem,
oportunizmem, podłością. Jest
symbolem człowieczeństwa.