Biblioteka

Tajemnica śmierci
Jezusa. Tajemnica
śmierci tych, co
padli za sprawę. Tajemnica
rozstrzelanych,
wieszanych,
ścinanych,
dawnymi czasy kamienowanych,
krzyżowanych.


Chociaż jesteśmy słabi,
bojaźliwi,
zmienni. Chociaż
jesteśmy grzeszni,
chciwi,
wyrachowani,
interesowni, to
przecież w duszy każdego z nas
tli się iskra
wielkości. I nie ma nic
lepszego, żeby
tę iskrę zamienić
w płomień, jak
świadectwo drugiego człowieka.