Biblioteka

Kto wołał: „Ukrzyżuj Go”? Gdzie był wtedy
Jego przyjaciel Łazarz,
młodzieniec z Naim ze swoją matką,
trędowaci, paralitycy, chromi, których
uzdrowił. Gdzie byli ci, których nakarmił
chlebem. Gdzie były te setki i tysiące, które
przez trzy lata słuchały Go,
szły za Nim, cisnęły się do Niego, nie dawały Mu
chwili wytchnienia. Gdzie byli ci, którzy
przed trzema dniami, gdy wjeżdżał do Jerozolimy, rozścielali
pod Jego stopy swoje szaty i
rzucali gałęzie palmowe.


A może to i oni także wołali:
„Ukrzyżuj Go”.