Biblioteka


PIĄTEK
PIĄTEK

Izajasz:                                                                                       Iz 29
To mówi Pan Bóg: W krótkim czasie Liban zamieni się w ogród. W ów dzień głusi usłyszą słowa Księgi, a oczy niewidomych będą widzieć.

Ewangelia:                                                                                  Mt 9
Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida!” Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić?” Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie”.

Rozważanie:
Trzeba się wpatrywać w górę. Nawet gdy jej nie dosięgniemy, to istnieje gwarancja, że wyżej zajdziemy niż gdybyśmy patrzyli tylko w ziemię.