Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 

PONIEDZIAŁEK

Izajasz:                                                                                  Iz 35
Trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w staw, spragniony kraj w krynice wód, badyle na trzcinę z sitowiem.

Ewangelia:                                                                             Łk 5
Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: „Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”.

Rozważanie:
Nie wiemy dokładnie, jak wyglądały kontakty Jezusa z Janem Chrzcicielem. Na pewno to były rodziny bardzo ze sobą złączone. Przecież gdy Elżbieta znalazła się w ciąży, to Maryja, będąc również w stanie błogosławionym, poszła do niej, by jej pomagać.
Jest to prawie pewne, że pomiędzy Jezusem a Janem Chrzcicielem były wciąż przyjacielskie kontakty braterskie. Że w długich dyskusjach omawiali wszystkie problemy. Do tego stopnia, że Jan Chrzciciel stał się prawie kopią Jezusa w swoich poglądach i uważał Go za swojego Mistrza.
Chociaż i na odwrót – Jezus na autorytecie Jana Chrzciciela zbudował swój autorytet.

Poezja:
Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi;
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają.
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.
                                                                   J. Kochanowski, Pieśń