Biblioteka


WTOREKWTOREK

Sofoniasz:                                                                                   So 3
Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie.

Ewangelia:                                                                                  Mt 21
„Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszegoi rzekł: >Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy<. Ten odpowiedział: >Idę, panie<. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: >Nie chcę<. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”

Rozważanie:
Zło staje się naturalne i powszechne. Dlatego, że w telewizji widzi się tyle morderstw i przestępstw, tyle się o tym słyszy w radiu, tyle się czyta w gazetach. I na tej zasadzie człowiek oswaja się z tym jako z czymś normalnym. I jest w stanie popełnić podobne morderstwo czy inne przestępstwo. A przecież tak naprawdę, to nie jest normalne – to jest tragedia. To nie jest zwyczajne – to jest tragedia. Nie tylko dla tego, kto został zabity, ale dla tego, kto zabił, ale dla całego społeczeństwa.