Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Izajasz:                                                                                    Iz 45
Ja jestem Pan. Ja tworze światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość.

Ewangelia:                                                                               Łk 7
Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”

Rozważanie:
Nie możemy się uporać z tą dziewczyną, która została zakłuta przez dwie swoje koleżanki finką. I to nie w wybuchu złości, agresji. Poprosiły ją czy namówiły, żeby poszła z nimi. Wyprowadziły ją – wierzącą, że jej nic nie grozi – i w krzakach ją zabiły. Nie możemy sobie z tym poradzić. Socjologowie, psychologowie, pedagodzy, sędziowie.
Przecież zostaliśmy stworzeni do miłości.