Biblioteka


ŚRODAŚRODA
22 GRUDNIA


Samuel:                                                                                      1 Sm 1
O tego chłopca się modliła: „Oto ja oddaję go Panu na wszystkie dni, jak długo będzie żył”.

Ewangelia:                                                                                  Łk 1
Wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Rozważanie:
Bóg daje nam Jezusa, aby nas zbawić. Od zła i głupoty – które wokół nas i które w nas.

Poezja:
że czas dzielić się opłatkiem,
więc wszyscy podchodzą do siebie
a serca drżą uroczyście
jak na drzewie przy liściach liście. 

K.I. Gałczyński, Powrót