Biblioteka


26 GRUDNIA
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY26 GRUDNIA
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

Syracydes:                                                                    Syr 3
Pan uczcił ojca przez dzieci, prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.

Psalm:                                                                            Ps 128
Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Paweł:                                                                            Kol 3
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie utraciły ducha.

Ewangelia:                                                                      Łk 2
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.

Rozważanie:
Ile razy dziecko zaskoczy rodziców – tak że aż w głowę zachodzą, skąd w nim takie pytanie, skąd taka wypowiedź godna człowieka dojrzałego, doświadczonego, teologa, filozofa. A zdawało im się, że o dziecku wiedzą wszystko.
Rodzice powinni stwarzać taką atmosferę, żeby dzieci miały odwagę pytać o wszystko, co zechcą. Żeby nie bały się mówić tego, co myślą.

Poezja:
Tyś Król, o cuda! I Tyś mój poddany!
Każda myśl podła jako włócznia nowa
Otwiera Twoje nie zgojone rany.
I każda chęć zła jest gąbka octowa,
Którą do ust Twych zbliżam zagniewany.
Póki Cię moja złość w grobie nie schowa,
Cierpisz jak sługa panu zaprzedany.
Jak Ty na krzyżu, Twój pan, Twoje dziecię
Niechaj tak cierpi i kocha na świecie
.
                                                 A. Mickiewicz, Rozmowa wieczorna