Biblioteka
ŚRODA   29 GRUDNIA

Jan:                                                                                      1 J 2
Kto zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.

Ewangelia:                                                                           Łk 2
Symeon za natchnieniem Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga.

Rozważanie:
Dlatego tak ważna jest dobra rodzina. Żeby panował w niej klimat rozwoju każdego, kto do niej przynależy – tak rodziców, jak dzieci. Klimat szacunku, poważania, liczenia się z drugim człowiekiem, uznania jego godności.

Poezja:
Do Twego żłóbka, Boże Dziecię,
wiodła mnie gwiazda: matka.
I nie wiedziałem nic o świecie
w granicach mego światka.
                                      K.H.Rostworowski: Powrót