Biblioteka

Mogło być wszystko zupełnie
inaczej
. Jezus nie musiał umierać
na krzyżu. To był czas próby.
Również dla
Judasza, dla
Apostołów. Dla
tłumów wiernych, które
wypełniały Jerozolimę. Dla
Annasza i Kajfasza. Dla
Poncjusza Piłata i dla
Heroda Antypasa.


Mogło być wszystko w twoim życiu zupełnie
inaczej. Bo nie tylko dlatego tak
postępujemy, że
tacy jesteśmy, ale i dlatego
tacy jesteśmy, że tak postępujemy.