Biblioteka

Może polegniesz. Może,
realizując swoje życie według
wzoru Jezusa, przegrasz. Twoja
bezinteresowność będzie przez innych
wykorzystywana, twoja
uczciwość nie zostanie przez nikogo
zauważona, twoje
zasługi nie zostaną przez
nikogo wyróżnione, nie
dojdziesz do żadnych
dużych pieniędzy, przylepią ci łatkę
fantasty,
naiwnego,
nieżyciowego,
niepraktycznego.