Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Paweł:                                                                                        Hbr 11
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.

Samuel:                                                                                     2 Sm 12
Dawid rzekł do Natana: „Zgrzeszyłem wobec Pana”. Natan odrzekł Dawidowi: „Pan odpuszcza ci też twój grzech. Nie umrzesz”.

Ewangelia:                                                                                Mk 4
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. On zaś spał w łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”

Rozważanie:
Powołuj nas. Bośmy głusi, ślepi. Budź nas, oświecaj, wspieraj. Przecież jesteśmy uczniami Twojego Syna. I chcemy być Jemu podobni.