Biblioteka

Być chrześcijaninem to nie
dowiedzieć się
od sąsiada że
grób jest pusty że


aniołowie się pokazali że
kobiety ich spotkały i
mówią że
Jezus zmartwychwstał


To nawet
nie przeczytać o tym
jak spotkał Go
Kleofas z towarzyszem
w drodze do Emaus


To nawet nie
usłyszeć jak
opowiadał i
udowadniał co
o Nim napisane
w Pismach Świętych


Być chrześcijaninem to
spotkać Go
osobiście