Biblioteka

Przemień się przed nami. Ukaż się nam
w całym blasku i wielkości. Spraw, byśmy się Tobą
zachwycili jak Piotr, Jakub i Jan. Abyśmy
patrząc na Ciebie, wzięli
z Twojej światłości.


Przemień nas. Nie wiemy, o co
prosimy. Nie wiemy, na jakie wyżyny możesz nas
wprowadzić. Nie wiemy, jakie widoki możesz nam
ukazać. Nie wiemy, jakie siły możesz w nas
wzbudzić. Ale prosimy.


Bo czujemy, jak życie nam się
przesypuje na niczym, jak coraz energiczniej
rozglądamy się za wygodnym fotelem, jak coraz bardziej
chcemy mieć święty spokój za wszelka cenę.


Przemień nas. Wydrzyj z nas wszystko, na co
jeszcze nas stać. Póki czas. Bo już się
nasz dzień nachyla i nasze słońce ma się już
ku zachodowi.