Biblioteka

Tak patrzymy na to
wielkie teatrum
zmartwychwstałego
Jezusa i wciąż
doszukujemy się
siebie samych Kim
ja jestem Gdzie
ja jestem Jak
ja się zachowuję jak


Magdalena
płacząca
przed grobem jak
niewiasty
uciekające
spod grobu jak
uczniowie
odchodzący
do Emaus jak
apostołowie
przestraszeni
w Wieczerniku jak
Tomasz
niewierny


Kto z tych ludzi
jest mi najbliższy
Komu ja jestem najbliższy