Biblioteka

Nie myśl że cię ostatni
raz
pogrzebano
jeszcze nie raz cię pogrzebią
jeszcze nie raz
będą cieszyć się z twojej
śmierci ale


zmartwychwstaniesz będziesz
chodził z Synem Człowieczym
w światłości chwały Bożej będziesz
spotykał się z ludźmi którzy
zobaczą cię
w prawdzie zrozumieją
o co ci chodzi
odkryją twoje najgłębsze zamiary
najtrafniejsze
intencje


Bo dobro wcześniej czy później
zwycięży Bo
sprawiedliwość
czy ktoś chce czy
ktoś nie chce jest
wieczna
Byleś ty
jej nie zdradził Byleś ty
zawsze wiernie
jej służył