Biblioteka

Ileż razy już cię pogrzebano
ileż razy przywalono cię
kamieniem oszczerstwa
ileż razy przyłożono
pieczęć na twoją nieobecność i


zmartwychwstałeś i
chodzą pogłoski że cię
widzieli na ulicy gdy
szedłeś uśmiechnięty
jak dawniej
w najpiękniejsze dni twojego
powodzenia i
chwały


zaczynają o tobie mówić
z szacunkiem podziwiać twoją
mądrość i
wytrwałość rozumieć
trafnie odczytywać twoje
intencje doceniać
zasługi i


zatrwożyli się
twoi wrogowie ci którzy
na ciebie wydali
wyrok którzy cię
ukrzyżowali i pogrzebali