Biblioteka

Jesteśmy w drodze do nieba. Chociaż
budujemy, remontujemy, sprzątamy, czyścimy,
staramy się wygodnie urządzić. Tak jakbyśmy
mieli na tej ziemi pozostać na zawsze.


Chociaż żyjemy racjonalnie, higienicznie,
staramy się nie przemęczać naszego organizmu,
odpoczywamy, wyjeżdżamy na urlop, zażywamy
lekarstwa, budujemy szpitale, usiłujemy
jak najdłużej żyć. Tak jakby tylko tu
na ziemi było prawdziwe życie.


Chociaż walczymy o sprawiedliwość, pokój, o równe
prawa dla wszystkich ludzi, o wolność dla
czarnych, białych, żółtych, brązowych. O to by
żaden człowiek nie był poniżany, wykorzystywany.
Przeciwstawiamy się wszelkiej przemocy.
Dążymy do tego, by zapanowała praworządność. Tak jakby
już tu na ziemi człowiek mógł osiągnąć
pełną sprawiedliwość.


Chociaż cieszymy się życiem, śpiewamy, bawimy się,
entuzjazmujemy się zawodami sportowymi, chodzimy
do kin, teatrów, słuchamy koncertów, zwiedzamy
świat, podziwiamy lasy, góry, morza. Tak jakby
prawdziwe szczęście już tu na ziemi można było osiągnąć.


Jesteśmy w drodze do nieba.