Biblioteka


PIĄTEK
PIĄTEK

Paweł:                                                                                                Rz 7
Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę.

Paweł:                                                                                                Ef 4
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Ewangelia:                                                                                         Łk 12
„Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: «Deszcz idzie».I tak bywa. Dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?”

Rozważanie:
Umiej czytać gazetę, słuchać wiadomości radiowych i telewizyjnych. Żeby dowiedzieć się wszystkiego, co ważne. W ogóle ważne i dla ciebie ważne. Ale zachowaj dystans do tych wiadomości, własną ocenę. Pozostań sobą.