Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Księga Machabejska:                                                              2 Mch 7
Król Antioch zapewnił go, że jeżeli odwróci się od ojczystych prawd, uczyni go bogatym i szczęśliwym. A nawet zamianuje go przyjacielem.

Apokalipsa:                                                                               Ap 4
Ja, Jan, ujrzałem drzwi otwarte w niebie, a głos powiedział: „Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać”.

Ewangelia:                                                                                 Łk 19
„Pewien człowiek udał się w daleki kraj. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł: «Zarabiajcie nimi, aż wrócę»”.

Rozważanie:
Nie starajmy się dawać dobrego przykładu. Bądźmy autentycznie uczciwymi ludźmi. To jest najlepszy dobry przykład.

Poezja:
A uczniów było dwunastu,
A ludzi były miliony.
Rozeszli się uczniowie
We wszystkie świata strony.
Dobrą nowinę nieśli
Wioskom, narodom i miastom.
Ludzi były miliony
A uczniów było Dwunastu.
                             M. Skwarnicki, Boże Ciało. Communio