Biblioteka


Amen 

   

 Amen
 


A
men – niech się tak stanie, bym w Tobie widział nie sprawiedliwego aż do okrucieństwa Władcę, Pana, który się mści za nieposłuszeństwo swoich sług, ale bym Cię widział w prawdzie – jako naszego Ojca.
 

Amen – niech się tak stanie, abyś przebaczał grzechy moje, zaniedbania, chamstwa, nieczułości, niewrażliwości, obojętności. I tak ucz mnie przebaczać tym, którzy mnie krzywdzą, potrącają, nie widzą – wciąż, co dzień, co chwila – obrażają.
 

Amen – niech się tak stanie, abym mógł przyjść do Ciebie. Bo wiem, że do Ciebie może tylko przyjść to, co jest miłością. A wszystko to, co nienawiścią, złością, zawiścią, pogardą nie może się zjednoczyć z Tobą, który jesteś miłością. Pomóż mi, by we mnie było jak najwięcej światła, prostoty, wolności, dobroci. Teraz i w godzinę śmierci mojej.