Biblioteka


PONIEDZIAŁEK                        

PONIEDZIAŁEK                       

Izajasz:                                                                                  Iz 35
     Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg. On  sam  przychodzi, aby was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie,

Ewangelia:                                                                            Łk 5
     „Mówię ci: wstań,  weź  swoje  łoże  i  idź  do  domu”.  I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga,

Rozważanie: 
     Na maleńkiej planecie, która nazywa się Ziemia, a która  w ogromnym kosmosie podobna jest do ziarnka piasku zagubionego na pustyni Sahara, Bóg ludziom dał Swojego Syna.

Poezja:
Od niepewności każdej nocy,
Od rozpaczliwej rąk niemocy,
Od lęku przed tym, co nastanie,
Uchroń nas, Panie.
                 J. Romocki, Modlitwa Bonawentury