Biblioteka


28 GRUDNIA
ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW28 GRUDNIA
ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW

Jan:                                                                                    1 J 1
Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy.

Ewangelia:                                                                         Mt 2
Herod posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch.

Rozważanie:
Społeczeństwo jest różnorodne, wielowarstwowe, stwarza zapotrzebowania. I wciąż zgłaszają się tacy, którzy spełniają te oczekiwania. I tak społeczeństwo składa się z poetów i inżynierów, z błaznów i z filozofów, z zakonnic i emancypantek, kierowników i robotników, ze służących i z dam, z arystokracji i z plebsu, z utracjuszy i z Savonaroli, z prześladowców i z prześladowanych.
A ty jakie miejsce sobie znalazłeś? Gdzieś się ustawił, gdzieś się uplasował? Co wybrałeś? Jaką funkcję, jaką rolę?

Poezja:
Spraw, żeby dzień był bezwietrzny,
spraw, żeby dach był bezpieczny,
pod nim ludzie – niegłodni;
spraw, żeby dzieci kalekie
nie szwendały się bez opieki,
jak widać co dnia…
               K. Iłłakowiczówna, Spraw, żeby dzień