Biblioteka


4 I 

4 STYCZNIA  –  PONIEDZIAŁEK

Jan:                                                                                 1 J 3
Nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy.

Ewangelia:                                                                      J 1
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza (to znaczy Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa.

Rozważanie:
Trzeba iść przez życie z wrażliwością mimozy, ale i z nieustępliwością czołgu. Zwłaszcza wtedy, gdy wiesz, że masz rację, słuszność i świadomość odpowiedzialności za sprawę.

Poezja:
Będę wybiegał szybki i lekki – kraj Twej szaty ucałować strojny perłami rosy,
uspokojony na wieki – po tajemnicach różańcowych radosnych.
                                                              P. Heintsch, Tajemnice różańcowe