Biblioteka


WTOREK
WTOREK

Paweł:                                                                                       Hbr 10
Powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie. Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”.

Samuel:                                                                                     2 Sm 6
Dawid tańczył z całym zapałem w obecności Pana.

Ewangelia:                                                                                Mk 3
I spoglądając na siedzących dookoła Niego, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką”.

Rozważanie:
Nie zrywaj nici z ludźmi, z rodziną, z dziećmi, ze światem. Bądź obecny w domu. Bądź obecny w środowisku. Bądź obecny w świecie. Szukaj wspólnego języka. Słuchaj świata, rozumiej go. Mów do niego. I żeby cię onrozumiał. Strzeż się pogardy.

Poezja:
Kościele mój
Nie chcę ci ciążyć
brudnym rachunkiem
swych przegranych spraw
Tyś jest mi gniazdem
Jakże gniazdo kalać
własne swe rodzinne
gdzie skrzydła mi rosły
bym pokonał dal
                                                J. Smolec, ***